Fliekaand - 03 Desember 

19h00

 

Christus die Weg, Waarheid en Lewe bediening is ‘n bediening waar Christus die middelpunt is waarom die bediening funksioneer. Die bediening is geskoei op Johannes 14:6 waar Jesus aan die dissipels sê dat Hy die Weg die Waarheid en die Lewe is en dat niemand na die Vader kan kom behalwe deur Hom nie. Ons staan vas op die Woord en glo dat Yeshua Messias (Jesus Christus) die enigste manier is om by Vader YHWH uit te kom.

 

WELCOME TO CHRIST THE WAY, TRUTH & LIFE MINISTRY

Christ the Way, Truth & Life Ministry is a ministry where the functioning of the ministry revolves around Christ. The ministry is based on John 14:6 where Jesus announced to His disciples that He is the Way, the Truth and the Life and that no-one can come to the Father except through Him. We hold fast to the Word and believe that Yeshua Messiah (Jesus Christ) is the only way to get to Father YHVH.

 

 

Christus die Weg, Waarheid en Lewe bediening is ‘n bediening waar Christus die middelpunt is waarom die bediening funksioneer. Die bediening is geskoei op Johannes 14:6 waar Jesus aan die dissipels sê dat Hy die Weg die Waarheid en die Lewe is en dat niemand na die Vader kan kom behalwe deur Hom nie. Ons staan vas op die Woord en glo dat Yeshua Messias (Jesus Christus) die enigste manier is om by Vader YHWH uit te kom.

WELCOME TO CHRIST THE WAY, TRUTH & LIFE MINISTRY

Christ the Way, Truth & Life Ministry is a ministry where the functioning of the ministry revolves around Christ. The ministry is based on John 14:6 where Jesus announced to His disciples that He is the Way, the Truth and the Life and that no-one can come to the Father except through Him. We hold fast to the Word and believe that Yeshua Messiah (Jesus Christ) is the only way to get to Father YHVH.

 

 Back Back to top